پردازش موازی دانشکده ریاضی

parallel processing

تعرفه ها و ثبت سفارش

با کمال مسرت به اطلاع می رساند آزمایشگاه پردازش موازی دانشگاه تھران از تاریخ یکشنبه ۳ دی ماه ۱۴۰۲  فعالیت خود را از سر خواھد گرفت. در سامانه جدید آزمایشگاه پردازش موازی به جای برنامه (SGE (Engine Grid Sun از برنامه slurm استفاده شده است که دارای مزایای زیر است:
۱. برنامه slurm برخلاف برنامه SGE از سوی توسعه دھندگان خود ھمچنان پشتیبانی می شود.
۲. برنامه slurm برخلاف برنامهSGE از container docker پشتیبانی می کند که جایگزینی بسیار مناسب برای نصب برنامه ھا به طور مستقیم بر روی سرورھای سامانه پردازش موازی است. چنین قابلیتی علاوه بر این که باعث می شود در فضای ذخیره سازی سرورھا صرفه جویی شود، دارای مزایای زیر است:
a. برای نصب برنامه ھا و کتابخانه ھا نیازی نیست فایل ھا به صورت آفلاین به سامانه منتقل شده و در آنجا نصب شوند، در عوض برنامه ھا و کتابخانه ھا از طریق اتصال به اینترنت بر روی رایانه شخصی کاربران نصب شده و در یک container قرار گرفته و به فضای شخصی کاربران منتقل  شده و مورد استفاده کاربر قرار می گیرند.
b. ھر کاربری می تواند بسته به استفاده خود نسخه دلخواه خود را از یک برنامه تنھا برای خود نصب کرده و استفاده کند، بدون آن که نیاز باشد این نسخه برای دیگر کاربران به اشتراک گذاشته شود تا آن ھا ھم به اجبار از ھمین نسخه استفاده کنند. 
۳. برنامه slurm امکان اعمال محدودیت برای کاربران در استفاده از منابع را می دھد که به سایر کاربران اجازه می دھد کمتر در صف طولانی اجرای برنامه منتظر بمانند. 
برای استفاده از سامانه جدید آزمایشگاه پردازش موازی لطفا به نکات زیر توجه کنید:
۱. کاربران گرامی توجه کنید، حتما قبل از اتصال به سرور بایستی وارد پورتال شخصی خود در آدرس 172.16.48.252:3333 شده و در قسمت پروفایل یک بار کلمه عبور خود را تغییر دھند، در غیر این صورت نخواھند توانست به سرور متصل شوند. 
۲. حتما برای اتصال به فضای شخصی خود (درویندوز) از نرم افزارھای به روز شده putty و WinSCP استفاده کنید و از به کار بردن نسخه ھای قدیمی این نرم افزارھا خودداری کنید. 
۳. آدرس اتصال به سرور 172.16.48.252 و پورت 22 است. 
۴. برای اتصال بھ سرور از خارج از دانشگاه تھران بایستی حتما از UTVPN استفاده کنید.
۵.  حتما قبل از ھر گونه اقدام برای استفاده از سامانه جدید تمامی ویدئوھای آموزشی را در اینجا با دقت ببینید واز پرسیدن ھر گونه سوال که پاسخ آن در ویدئوھا آموزش داده شده است خودداری کنید. 
۶. به محدودیت ھای حافظه، تعدادھسته پردازش گر، تعداد نود و کارت گرافیک توجه کنید. در صورتی که برنامه شما در صف در حالت PD) pending (قرار گرفته و اجرا نمی شود، به دلیل عدم رعایت سقف محدودیت ھای شما است. لطفا از تماس بی مورد با پشتیبانی فنی خودداری کرده و با توجه به ویدئوی آموزشی Job خود را اصلاح نموده و مجدد ارسال نمایید. 
۷. تیم جدید راھبری سامانه پردازش موازی شامل چھار بخش امور مالی، ادمین، پشتیبانی فنی و مدیریت است. 
لطفا برای ھر یک از امور خود تنھا به ایمیل مربوط به ھمان بخش ایمیل ارسال کرده و از تماس تلفنی، مراجعه حضوری و یا ارسال ایمیل غیرمرتبط به ھر یک از بخش ھا خودداری فرمایید. 
۸. کاربرانی که به تازگی ثبت نام می کنند تا زمانی که عضویت ایشان توسط مدیریت تایید نشده و نوع تعرفه ایشان مشخص نشده است، نبایستی نسبت به واریز وجه و درخواست افزایش اعتبار اقدام کنند. به طور خاص کاربران غیر دانشگاه تھران تا زمانی که نام کاربری و کلمه عبور ویژه استفاده از UTVPN برای ایشان ایجاد نشده است امکان اتصال به سرورھای آزمایشگاه پردازش موازی را نخواھند داشت. بدیھی است 
وجه واریزی توسط کاربران به ھیچ عنوان قابل استرداد نبوده و مسئولیت تحمیل ھزینه ھای اضافی ناشی از تعرفه اشتباه و یا عدم موفقیت در اتصال به سرورھا به عھده کاربر خواھد بود.

توجه کنید که هر یک از مراحل فوق ممکن است چند روز کاری به طول انجامد. پیشاپیش از دقت شما در طی مراحل و صبر و حوصله شما سپاس گذار هستیم. 

میزان تخفیف « پردازش موازی دانشکده ریاضی»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد


فرم پیوست لطفا فرم را دانلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
قیمت : ۳,۰۰۰,۰۰۰