لایه نشانی تبخیر فیزیکی

تعرفه ها و ثبت سفارش

شرکت سازنده : Edwards , CVC
- لایه نشانی اهداف فلزی به روش تبخیر حرارتی

هزینه تامین مواد مصرفی از جمله پودرهای لایه نشانی و بوته به عهده متقاضی است.

شماره تماس: 09367598142 آقای اظهری

 

 

تعرفه خدمات «لایه نشانی تبخیر فیزیکی»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد


فرم پیوست لطفا فرم را دانلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
قیمت: ۶,۰۰۰,۰۰۰ریال

تخفیفات:
سایر واحدهای دانشگاه تهران (۳۰%): ۱,۸۰۰,۰۰۰ریال
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران (۵۰%): ۳,۰۰۰,۰۰۰ریال