میکروسکوپ نیروی اتمی

تعرفه ها و ثبت سفارش

مدل دستگاه ها : ENTEGRA AFMNT - MDT

شرکت سازنده : NT-MDT

آنالیز توپوگرافی سطح

ارائه داده های تصویری MFM و LATERAL FORCE

ایمیل : afm.physics.ut@gmail.com 

آدرس آزمایشگاه مرکزی شمارۀ 2. خ کارگر شمالی، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکدۀ فیزیک

میزان تخفیف «میکروسکوپ نیروی اتمی»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد


فرم پیوست لطفا فرم را دانلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
قیمت : ۴,۰۰۰,۰۰۰

میزان تخفیف :
هیات علمی / دانشجوی دانشگاه تهران-سایر پردیسها و دانشکده ها : ۴۰۰,۰۰۰ (۱۰%)
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - دانشکده شیمی : ۴۰۰,۰۰۰ (۱۰%)
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - دانشکده زیست شناسی : ۴۰۰,۰۰۰ (۱۰%)
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - موسسۀ باستان‌شناسی : ۴۰۰,۰۰۰ (۱۰%)
هیات علمی /دانشجوی دانشگاه تهران - دانشگده زمین‌شناسی : ۴۰۰,۰۰۰ (۱۰%)
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - گروه زیست‌فناوری : ۴۰۰,۰۰۰ (۱۰%)
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران- دانشکده ریاضی ،آمار و علوم کامپیوتر : ۴۰۰,۰۰۰ (۱۰%)
کلیه دانشجویان. ویژه 30 درصد تخفیف کار گاه ها : ۴۰۰,۰۰۰ (۱۰%)
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - دانشکده فیزیک : ۵۲۰,۰۰۰ (۱۳%)
سایر واحدهای دانشگاه تهران : ۱,۲۰۰,۰۰۰ (۳۰%)
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران : ۲,۰۰۰,۰۰۰ (۵۰%)