تداخل سنج دقیق

اندازه گیری دقیق طول موج و طول همدوسی چشمه های نوری و ضخامت و ضریب شکست مواد

تعرفه ها و ثبت سفارش

شرکت سازنده : Higher Watts

شماره تماس: 02161118630

تعرفه خدمات «تداخل سنج دقیق»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

قیمت: ۳,۰۰۰,۰۰۰ریال

تخفیفات:
هیات علمی / دانشجوی دانشگاه تهران-سایر پردیسها و دانشکده ها (۱۰%): ۳۰۰,۰۰۰ریال
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - دانشکده شیمی (۱۰%): ۳۰۰,۰۰۰ریال
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - دانشکده زیست شناسی (۱۰%): ۳۰۰,۰۰۰ریال
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - موسسۀ باستان‌شناسی (۱۰%): ۳۰۰,۰۰۰ریال
هیات علمی /دانشجوی دانشگاه تهران - دانشگده زمین‌شناسی (۱۰%): ۳۰۰,۰۰۰ریال
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - گروه زیست‌فناوری (۱۰%): ۳۰۰,۰۰۰ریال
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - دانشکده فیزیک (۱۶%): ۵۰۰,۰۰۰ریال
سایر واحدهای دانشگاه تهران (۳۰%): ۹۰۰,۰۰۰ریال
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران (۵۰%): ۱,۵۰۰,۰۰۰ریال