تداخل سنج دقیق

اندازه گیری دقیق طول موج و طول همدوسی چشمه های نوری و ضخامت و ضریب شکست مواد

تعرفه ها و ثبت سفارش

شرکت سازنده : Higher Watts

شماره تماس: 02161118630

تعرفه خدمات «تداخل سنج دقیق»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

قیمت: ۳,۰۰۰,۰۰۰ریال

تخفیفات:
سایر واحدهای دانشگاه تهران (۳۰%): ۹۰۰,۰۰۰ریال
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران (۵۰%): ۱,۵۰۰,۰۰۰ریال