میکروسکوپ تداخلی

اندازه گیری ضخامت و نمایه لایه های نازک

تعرفه ها و ثبت سفارش

شرکت سازنده: Leitz

شماره تماس: 02161118630

تعرفه خدمات «میکروسکوپ تداخلی»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد


فرم پیوست لطفا فرم را دانلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
قیمت: ۳,۰۰۰,۰۰۰ریال

تخفیفات:
هیات علمی / دانشجوی دانشگاه تهران-سایر پردیسها و دانشکده ها (۷%): ۲۱۰,۰۰۰ریال
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - دانشکده شیمی (۷%): ۲۱۰,۰۰۰ریال
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - دانشکده زیست شناسی (۷%): ۲۱۰,۰۰۰ریال
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - موسسۀ باستان‌شناسی (۷%): ۲۱۰,۰۰۰ریال
هیات علمی /دانشجوی دانشگاه تهران - دانشگده زمین‌شناسی (۷%): ۲۱۰,۰۰۰ریال
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - گروه زیست‌فناوری (۷%): ۲۱۰,۰۰۰ریال
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - دانشکده فیزیک (۱۱%): ۳۵۰,۰۰۰ریال
سایر واحدهای دانشگاه تهران (۳۰%): ۹۰۰,۰۰۰ریال
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران (۵۰%): ۱,۵۰۰,۰۰۰ریال