پراش سنج فرنل

اندازه گیری ضخامت و ضریب شکست لایه های نازک و مواد شفاف

تعرفه ها و ثبت سفارش

شرکت سازنده: دانشگاه تهران

شماره تماس: 02161118630

تعرفه خدمات «پراش سنج فرنل»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

قیمت: ۳,۰۰۰,۰۰۰ریال

تخفیفات:
سایر واحدهای دانشگاه تهران (۳۰%): ۹۰۰,۰۰۰ریال
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران (۵۰%): ۱,۵۰۰,۰۰۰ریال