پراش سنج فرنل

اندازه گیری ضخامت و ضریب شکست لایه های نازک و مواد شفاف

تعرفه ها و ثبت سفارش

شرکت سازنده: دانشگاه تهران

شماره تماس: 02161118630

میزان تخفیف «پراش سنج فرنل»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

قیمت : ۳,۰۰۰,۰۰۰

میزان تخفیف :
سایر واحدهای دانشگاه تهران : ۹۰۰,۰۰۰ (۳۰%)
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران : ۱,۵۰۰,۰۰۰ (۵۰%)