فریزر آزمایشگاهی (تا 80- درجه سانتی گراد)

تعرفه این خدمت به ازای هر یک رک 72 تایی یا باکس مشابه در یک ماه می باشد.

تعرفه ها و ثبت سفارش

شرکت سازنده : ژال تجهیز

مدل دستگاه: Deep Freezer -80

  • توانائی کاهش دمای محفظه تا 80- به طور یکنواخت و پایدار

تعرفه خدمات «فریزر آزمایشگاهی (تا 80- درجه سانتی گراد)»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال