خبرهـــا

درایام تابستان روزهای یکشنبه و دوشنبه ساعت ۹ الی ۱۲ پذیرش حضوری (آزمایشگاه مرکزی شماره ۱) فعال است. ایمیل utsciencelabs@ gmail.com و شماره تماس 02161113300

زمان حدودی مطالعه ۱ دقیقه | ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ | somayeh taheri|اطلاعیه