آزمایشگاه ها

تجهیزات و خدمات

اندازه گیری زاویه تماس دینامیک

 • خصوصیات

اندازه گیری زاویه تماس دینامیک

Rolling, advanced, receding -contact angle

بررسی میزان ترشوندگی سطح


فرم پیوست ارسال نمونه:

لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید

دریافت فرم پیوست

تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

ثبت سفارش آنلاین

 • اطلاعات تکمیلی

  تجهیزات مرتبط: دوربین CCD- کامپیوتر – سرنگ و میکروپیپت- صفحه و ریل اپتیکی 

  1- انجام آزمایش زاویه تماس تحت uv با استفاده از لامپ جیوه 125W : 

  2- انجام تست زاویه تماس تحت دما در محدوده ی دمایی  25 درجه سانتی گراد تا 80 درجه سانتی گراد: 
  3- تعیین  HYSTERESIS   سطح و اندازه گیری زاویه ی ADVANCE و زاویه ی  RECEDE : 

  شماره تماس02161118749- دکتر محمد محمدی زاده