آزمایشگاه ها

تجهیزات و خدمات

سردخانه 4 درجه سانتی گراد

  • خصوصیات

سردخانه 4 درجه سانتی گراد

Cold Room

تعرفه این خدمت به ازای هر یک باکس در یک ماه می باشد.


تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

ثبت سفارش آنلاین

  • اطلاعات تکمیلی