آزمایشگاه ها

تجهیزات و خدمات

لوپ(استریومیکروسکوپ)

  • خصوصیات

لوپ(استریومیکروسکوپ)

مدل LEICA M125

دستگاه در دانشکده زیست شناسی- بخش جانوری مستقر می باشد.
تعرفه ی خدمت این دستگاه به ازای مشاهده و عکس برداری از هر نمونه می باشد(ده دقیقه برای هر نمونه).


 متاسفانه این سرویس درحال حاضر فعال نمی‌باشد

  • اطلاعات تکمیلی