آزمایشگاه ها

تجهیزات و خدمات

اولترا سانتریفوژ  Ultra Centrifuge(حداکثر دور 80000rpm)

  • خصوصیات

اولترا سانتریفوژ Ultra Centrifuge(حداکثر دور 80000rpm)

مدل دستگاه: BECKMAN MODEL J2-21M

دستگاه در دانشکده زیست شناسی-بخش علوم گیاهی- آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی مستقر می باشد.
تعرفه ی خدمت این دستگاه به ازای هر ساعت استفاده می باشد.
حداکثر دوردستگاه تا 80000rpm می باشد.
شماره تماس:61112492-021


فرم پیوست ارسال نمونه:

لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید

دریافت فرم پیوست

تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

ثبت سفارش آنلاین

  • اطلاعات تکمیلی