آزمایشگاه ها

تجهیزات و خدمات

میکروسکوپ معکوس  فلورسانس     Inverted  Fluorescence  Microscope

  • خصوصیات

میکروسکوپ معکوس فلورسانس Inverted Fluorescence Microscope

Micros

دستگاه در دانشکده زیست شناسی-بخش سلولی ملوکولی- آزمایشگاه ژنتیک مولکولی- سرکار خانم دکتر الهی مستقر می باشد.
تعرفه ی خدمت این دستگاه به ازای یکبار مشاهده و تصویربرداری از هر نمونه می باشد.
شماره تماس: 66415138-021


فرم پیوست ارسال نمونه:

لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید

دریافت فرم پیوست

 متاسفانه این سرویس درحال حاضر فعال نمی‌باشد

  • اطلاعات تکمیلی