آزمایشگاه ها

تجهیزات و خدمات

خشک کن انجمادی

 • خصوصیات

خشک کن انجمادی

Freeze Dryer

خشک کردن حلال های آبی و الکلی


فرم پیوست ارسال نمونه:

لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید

دریافت فرم پیوست

تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

ثبت سفارش آنلاین

 • اطلاعات تکمیلی

  Freeze  Dryer

  Christ  Alpha 1-2

  هزینه اولیه  60 هزار تومان برای هر نمونه  است.  حداکثر میزان یک نمونه تا 10ml خواهد بود و برای حجم های بیشتر از 10ml  هزینه آنالیز به صورت مضربی از 10ml محاسبه می گردد.

  نمونه ها در پلیت با مساخت سطح بالا آورده شود. در هر پلیت بیش از 10 میلی لیتر نمونه ریخته نشود.

  نمونه هایی که در فالکون 50 میلی آورده می شوند، حداکثر 10 میلی لیتر باشند. در فالکون 15 یا 10، زیر 5 میلی لیتر باشند.

  در ویال، زیر یک میلی لیتر نمونه آورده شود.

  قبل از ارسال نمونه حتما از منجمد شدن آن در منفی 20 درجه (فریزر معمولی) اطمینان حاصل کنید. نمونه هایی که در منفی 20 یخ نزنند در دستگاه گذاشته نمی شوند.

  روی ظرف  نمونه خود را  حتما با فویل الومینیوم یا پارا فیلم ببندید. نمونه های بد بو و سمی پذیرش نمی شود.