آزمایشگاه ها

تجهیزات و خدمات

اتصالات با چسب نقره

  • خصوصیات

اتصالات با چسب نقره

اتصالات با چسب نقره به منظور کاربرد در بررسی های رسانش


فرم پیوست ارسال نمونه:

لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید

دریافت فرم پیوست

تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

ثبت سفارش آنلاین

  • اطلاعات تکمیلی

    تجهیزات مرتبط:لحیم، چسب نقره

    قیمت هر اتصال 20هزار تومان می باشد.

    شماره تماس02161118749 دکتر محمدی زاده