آزمایشگاه ها

تجهیزات و خدمات

اثر هال- رسانا و نیم رسانا

  • خصوصیات

اثر هال- رسانا و نیم رسانا

Hall Effect

اثر هال- رسانا و نیم رسانا


فرم پیوست ارسال نمونه:

لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید

دریافت فرم پیوست

تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

ثبت سفارش آنلاین

  • اطلاعات تکمیلی

    نام کشور و شرکت سازنده:ایران – مولیان طوس

    شماره تماس02161118749