آزمایشگاه ها

تجهیزات و خدمات

تعیین مقاومت بر حسب دما(دمای اتاق تا 20 کلوین)

  • خصوصیات

تعیین مقاومت بر حسب دما(دمای اتاق تا 20 کلوین)

Closed cycle refrigerator

اندازه گیری مقاومت بر حسب دما(دمای اتاق تا 20 کلوین)


فرم پیوست ارسال نمونه:

لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید

دریافت فرم پیوست

تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

ثبت سفارش آنلاین

  • اطلاعات تکمیلی

    نام کشور و شرکت سازنده:Leybold

    مدل دستگاه: QCS 101

    شماره تماس02161118749 دکتر محمدی زاده