آزمایشگاه ها

تجهیزات و خدمات

طیف سنج فلوئورسانس پرتو ایکس

 • خصوصیات

طیف سنج فلوئورسانس پرتو ایکس

XRF

X-ray Fluorescence Spectrometer


فرم پیوست ارسال نمونه:

لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید

دریافت فرم پیوست

 متاسفانه این سرویس درحال حاضر فعال نمی‌باشد

 • اطلاعات تکمیلی

  شرکت سازنده Spectro

  مدل دستگاه  Spectro Xepos

  • قابلیت آنالیز کیفی و کمی عناصر
  • اندازه­گیری درصد عناصر در یک نمونۀ کاملاً ناشناخته
  • آنالیز همزمان بیش از 80 عنصر