آزمایشگاه ها

تجهیزات و خدمات

طیف سنج فلوئورسانس پرتو ایکس

 • خصوصیات
  • شرکت سازنده: Spectr
  • مدل دستگاه: Spectro Xepo

طیف سنج فلوئورسانس پرتو ایکس

XRF

X-ray Fluorescence Spectrometer


فرم پیوست ارسال نمونه:

لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید

دریافت فرم پیوست

تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

ثبت سفارش آنلاین

 • اطلاعات تکمیلی

  شرکت سازنده Spectro

  مدل دستگاه  Spectro Xepos

  • قابلیت آنالیز کیفی و کمی عناصر
  • اندازه­گیری درصد عناصر در یک نمونۀ کاملاً ناشناخته
  • آنالیز همزمان بیش از 80 عنصر
  • نمونه های ارسالی بایستی کاملا پودر باشد. حداقل مقدار نمونه ۵ گرم. 
  • اپراتور آقای سواک مکرتچیان