آزمایشگاه ها

تجهیزات و خدمات

طیف سنج پلاسمای جفت شدۀ القایی

 • خصوصیات

طیف سنج پلاسمای جفت شدۀ القایی

ICP

Inductively Coupled Plasma Spectrometer


فرم پیوست ارسال نمونه:

لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید

دریافت فرم پیوست

تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

ثبت سفارش آنلاین

 • اطلاعات تکمیلی

  شرکت سازنده Varian

  مدل دستگاه Vista- MPX

  • اندازه­ گیری همزمان مقادیر جزئی حدود 32 عنصر ( فلز و شبه فلز)
  • نمونه به صورت محلول شفاف آبی، فاقد HFو حلال آلی بوده در ظرف شفاف تحویل داده شود.
  • حداکثر مجموع غلظت اسیدهای معدنی در محلول نمونه 10 درصد باشد.
  • بهتر است غلظت عناصر مورد نظر در محلول نمونه کمتر از 10 میلی گرم بر لیتر باشد (نمونه‌های غلیظ‌تر رقیق شوند)
  • شماره تماس اپراتور:آقای کوپایه 09352453543

   

  تعرفه آزاد

  (ریال)

  تعرفه دانشکده‌های صاحب دستگاه پردیس علوم

  دانشگاه تهران

  (ریال)

  تعرفه سایر واحدهای

  دانشگاه تهران

  (ریال)

  توضیحات

   

   

   

   

  عناصر قابل آنالیز:

  Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Tl, Zn

   

   

   

  * نمونه به صورت محلول شفاف آبی، فاقد HF و حلال آلی بوده و در ظرف شفاف تحویل داده شود

  به هیچ وجه ذرات ته نشین یا معلق در محلول نبایستی وجود داشته باشد و کاملا شفاف باشد.

   

  * نمونه باید اسیدی باشد.

   

  * حداکثر مجموع غلظت اسیدهای معدنی در محلول نمونه 10 درصد باشد. 

   

  * بهتر است غلظت عناصر مورد نظر در محلول نمونه کمتر از 10 میلی گرم بر لیتر باشد. (نمونه‌های غلیظ‌تر رقیق شوند)

  اگر نمونه ها غلیظ باشند هم به دستگاه آسیب میرساند و هم جوابها دیگر دقیق نخواهند بود. 

  1 عنصر

  350,000

  175,000

  250,000

  2 عنصر

  450,000

  225,000

  325,000

  3 عنصر

  550,000

  275,000

  400,000

  4 عنصر

  650,000

  325,000

  475,000

  5 عنصر

  750,000

  375,000

  550,000

  6 عنصر

  850,000

  425,000

  625,000

  7 عنصر

  950,000

  475,000

  700,000

  8 عنصر

  1,050,000

  525,000

  775,000

  9 عنصر

  1,150,000

  575,000

  850,000

  10 عنصر

  1,200,000

  600,000

  885,000

  11 عنصر

  1,250,000

  625,000

  920,000

  12 عنصر

  1,300,000

  650,000

  955,000

  13 عنصر

  1,350,000

  675,000

  990,000

  14 عنصر

  1,400,000

  700,000

  1,025,000

  15 عنصر

  1,450,000

  725,000

  1,060,000

  16 عنصر

  1,500,000

  750,000

  1,095,000

  17 عنصر

  1,550,000

  775,000

  1,130,000

  18 عنصر

  1,600,000

  800,000

  1,165,000

  19 عنصر

  1,650,000

  825,000

  1,200,000

  20 عنصر

  1,700,000

  850,000

  1,235,000

  21 عنصر

  1,750,000

  875,000

  1,270,000

  22 عنصر

  1,800,000

  900,000

  1,305,000

                                          23 عنصر         1.850.000 ریال       925.000 ریال            .1.340.000 ریال