آزمایشگاه ها

تجهیزات و خدمات

میکروسکوپ نیروی اتمی

 • خصوصیات

میکروسکوپ نیروی اتمی

Atomic Force Microscope: AFM


فرم پیوست ارسال نمونه:

لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید

دریافت فرم پیوست

تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

ثبت سفارش آنلاین

 • اطلاعات تکمیلی

  مدل دستگاه ها : ENTEGRA AFMNT - MDT

  شرکت سازنده : NT-MDT

  آنالیز توپوگرافی سطح

  ارائه داده های تصویری MFM و LATERAL FORCE

  ایمیل : afm.physics.ut@gmail.com 

  آدرس آزمایشگاه مرکزی شمارۀ 2. خ کارگر شمالی، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکدۀ فیزیک