آزمایشگاه ها

تجهیزات و خدمات

طیف سنج مرئی- فرابنفش

 • خصوصیات

طیف سنج مرئی- فرابنفش

UV-VIS

Ultraviolet – Visible Spectrometer


فرم پیوست ارسال نمونه:

لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید

دریافت فرم پیوست

تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

ثبت سفارش آنلاین

 • اطلاعات تکمیلی

  شرکت سازنده Perkin Elmer

  مدل دستگاه Lambda 850

  • آنالیز کیفی و کمی مواد براساس جذب تابش
  • بررسی سینتیک واکنش­های شیمیایی
  • هزینه آنالیز ساعتی هشتاد هزار تومان میباشد.