آزمایشگاه ها

تجهیزات و خدمات

کروماتوگراف ژل تراوا

  • خصوصیات
    • شرکت سازنده: Agilent Technologi
    • مدل دستگاه: 1100 Seri

کروماتوگراف ژل تراوا

Gel Permeation Chromatograph (GPC)

تعیین متوسط وزنی و عددی وزن مولکولی و توزیع وزن مولکولی پلیمرها
نمونه باید قابلیت حل‌شدن در THF به میزان لازم را داشته باشد. (10mg/ml)


فرم پیوست ارسال نمونه:

لطفا فرم زیر را داونلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید

دریافت فرم پیوست

تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

ثبت سفارش آنلاین

  • اطلاعات تکمیلی

    قیمت دو نمونه هر کدام 350.000 تومان می باشد

    قیمت سه نمونه به بالا هرنمونه 250.000 تومان می باشد