آزمایشگاه ها

تجهیزات و خدمات

چیدمان بس پراکندگی نور

  • خصوصیات

چیدمان بس پراکندگی نور

Light Multi-scattering

اندازه گیری ضریب پخش و ویژگیهای دینامیکی مواد کلوئیدی و سایر مواد چگال نرم


تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

ثبت سفارش آنلاین

  • اطلاعات تکمیلی

    شرکت سازنده: دانشگاه تهران