آزمایشگاه ها

تجهیزات و خدمات

قطبش سنج

  • خصوصیات

قطبش سنج

Polarimeter

اندازه گیری میزان فعالیت نوری مایعات


تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

ثبت سفارش آنلاین

  • اطلاعات تکمیلی

    شرکت سازنده: دانشگاه تهران