آزمایشگاه ها

تجهیزات و خدمات

تداخل سنج تالبوت

  • خصوصیات

تداخل سنج تالبوت

Talbot Interferometer

تعیین نمایه تغییرات دما، چگالی، اعوجاج، ضریب شکست و همگنی در مواد شفاف با نور همدوس.


تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

ثبت سفارش آنلاین

  • اطلاعات تکمیلی

    شرکت سازنده: دانشگاه تهران