آزمایشگاه ها

تجهیزات و خدمات

انحراف سنج ماره

  • خصوصیات

انحراف سنج ماره

Moire Deflectometer

تعیین نمایه تغییرات دما، چگالی، اعوعاج، ضریب شکست وهمگنی در مواد شفاف


تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

ثبت سفارش آنلاین

  • اطلاعات تکمیلی

    شرکت سازنده : دانشگاه تهران