اندازه گیری زاویه تماس دینامیک

بررسی میزان ترشوندگی سطح

اندازه گیری زاویه تماس دینامیک

تجهیزات مرتبط: دوربین CCD- کامپیوتر – سرنگ و میکروپیپت- صفحه و ریل اپتیکی 

1- انجام آزمایش زاویه تماس تحت uv با استفاده از لامپ جیوه 125W : 

2- انجام تست زاویه تماس تحت دما در محدوده ی دمایی  25 درجه سانتی گراد تا 80 درجه سانتی گراد: 
3- تعیین  HYSTERESIS   سطح و اندازه گیری زاویه ی ADVANCE و زاویه ی  RECEDE : 

شماره تماس09124645351