لایه نشانی تبخیرفیزیکی(PVD-ST)

لایه نشانی تبخیرفیزیکی(PVD-ST) برای لایه نشانی اهداف فلزی

لایه نشانی تبخیرفیزیکی(PVD-ST)

قابلیت های دستگاه PVD-ST نسبت به PVD دانشکده ، لایه نشانی در دمای بالا، چسبندگی بهتر لایه ها، استفاده از پلاسما توان بالا در لایه نشانی، امکان لایه نشانی هزمان چند لایه، امکان لایه نشانی لایه های با دمای ذوب بالاتر، امکان لایه نشانی همزمان چند لایه و ....

شماره تماس 02161118744