کندوپاش DC

لایه نشانی فیزیکی فلزات

کندوپاش DC

نام کشور و شرکت سازنده: ایران- شرکت پوشش های نانوساختار

مدل دستگاه:DSR 1

شماره تماس02161118749