الکتروریسی

- بهترین و ساده ترین روش برای تولید نانوالیاف پلیمری

الکتروریسی

الکتروریسی

Electrospinning

  • بهترین و ساده ترین روش برای تولید نانوالیاف پلیمری
  • قابلیت ساخت داربست های نانولیفی از انواع مواد اولیه برای استفاده در مهندسی بافت و کشت سلول

نرخ جدول پایین مربوط به یک داربست با ابعاد 10*20 می باشد. در صورت تغییر شرایط و تأمین پلیمر توسط آزمایشگاه، نرخ تغییر می کند. لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر با آزمایشگاه مهندسی بافت به شماره 66491622 داخلی 122

تماس بگیرید یا به محل آزمایشگاه واقع در خیابان قدس کوچه شهید شفیعی پ 13 گروه زیست فناوری مراجعه نمایید.