میکروسکوپ تداخلی

اندازه گیری ضخامت و نمایه لایه های نازک

میکروسکوپ تداخلی

شرکت سازنده: Leitz

شماره تماس: 02161118630