اسپکتوفتومتر

Spectrophotometer

خوانش بر مبنای جذب نوری

تعرفه ها و ثبت سفارش

مدل دستگاه : BloorAsma/AURORA UV-VIS-NIR

هر نمونه 200.000 ریال - نیم ساعت استفاده 700.000 ریال

آدرس :خیابان بزرگمهر کوچه اسکو پلاک 7 طبقه دوم- گروه زیست فناوری دانشگاه تهران

میزان تخفیف «اسپکتوفتومتر»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

قیمت : ۲۰۰,۰۰۰