اسپکتوفتومتر

Spectrophotometer

خوانش بر مبنای جذب نوری

تعرفه ها و ثبت سفارش

مدل دستگاه : BloorAsma/AURORA UV-VIS-NIR

هر نمونه 200.000 ریال - نیم ساعت استفاده 700.000 ریال

آدرس : میدان انقلاب-خ قدس- ک شفیعی-پ13 ط 3

تعرفه خدمات «اسپکتوفتومتر»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ریال