طیف سنج نوری

تعرفه ها و ثبت سفارش

 لاندا بین 300 الی 1100 نانومتر می باشد. 

شماره تماس اپراتور 09124645351

عبور 80 هزار تومان

انعکاس 100 هزار تومان

دیفیوز رفلکشن 150 هزار تومان

تعرفه خدمات «طیف سنج نوری»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

قیمت: ۱,۵۰۰,۰۰۰ریال

تخفیفات:
سایر واحدهای دانشگاه تهران (۳۰%): ۴۵۰,۰۰۰ریال
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران (۵۰%): ۷۵۰,۰۰۰ریال