لاندا بین 300 الی 1100 نانومتر می باشد. 

شماره تماس اپراتور 09124645351

عبور100 هزار تومان

انعکاس 120 هزار تومان

دیفیوز رفلکشن 200 هزار تومان

میزان تخفیف «طیف سنج نوری»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

قیمت : ۱,۰۰۰,۰۰۰

میزان تخفیف :
سایر واحدهای دانشگاه تهران : ۳۰۰,۰۰۰ (۳۰%)
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران : ۵۰۰,۰۰۰ (۵۰%)