توان سنج لیزری

اندازه گیری توان پرتو تابشی

تعرفه ها و ثبت سفارش
آزمایشگاه تحقیقاتی تشدید مغناطیسی دانشکده فیزیک دانشگاه تهران آزمون اندازه گیری
توانسنجی لیزری ارائه مینماید. توانسنج اپتیکی مورد استفاده در این آزمون یک توان سنج
نیمههادی قابل اتصال به رایانه است که به کمک یک حسگر سیلیکونی برای اندازهگیری توان منابع
لیزری قابل استفاده میباشد. این توان سنج قابلیت اندازهگیری توان پرتو تابشی را در بازه وسیع
طول موجی دارا است و از ویژگیهای آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• انتخاب طولموج پرتو تابشی از 350الی 1100نانومتر
• امکان آشکارسازی جریان تاریک فوتودیود و امکان حذف آن
• اندازهگیری توان منابع نوری همدوس
• اندازهگیری توان منابع نوری پیوسته
0.01 mW ∼ 1000 mW • بازه توان
• سطح حساس ورودی 9 mm × 9 mm
• تفکیکپذیری 1 μW
• خطای اندازهگیری %± 5
• توانایی حذف نور زمینه
قیمت پیشنهادی برای اندازه گیری توان، به ازای هر لیزر 100هزار تومان میباشد. حداکثر زمان
این ارزیابی 30دقیقه است

میزان تخفیف «توان سنج لیزری»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

قیمت : ۱,۰۰۰,۰۰۰

میزان تخفیف :
سایر واحدهای دانشگاه تهران : ۳۰۰,۰۰۰ (۳۰%)
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران : ۵۰۰,۰۰۰ (۵۰%)