کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

High- Performance Liquid Chromatograph

تعرفه ها و ثبت سفارش

شرکت سازنده  Agilent Technologies

مدل دستگاه 
1260 Infinity
 

  • آنالیز انواع ترکیبات آلی غیرفرار و یا ناپایدار حرارتی
  • مجهز به آشکارساز فرابنفش
  • اپراتور خانم قدیمخانی 02161113300

HPLC Specifications

Instrument Specifications:

Manufacturer company:Agilent technologies 1200 infinity series

1. Agilent 1260 infinity manual injector ( 20- µL sample loop)

2. Agilent 1260 infinity quaternary pump VL

3.Agilent 1260 infinity variable wavelenght detector

4.Column: Ultra C18 5µm(250*4.6mm) Restek - USA

5.Data processed by Agilent HPLC chemstation (Rev B.04.03)

میزان تخفیف «کروماتوگراف مایع با کارایی بالا »

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد


فرم پیوست لطفا فرم را دانلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
قیمت : ۸,۵۰۰,۰۰۰

میزان تخفیف :
سایر واحدهای دانشگاه تهران : ۲,۵۵۰,۰۰۰ (۳۰%)
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران : ۴,۲۵۰,۰۰۰ (۵۰%)