مشخصه یابی الکتریکی

مشخصه یابی الکتریکی

تعرفه ها و ثبت سفارش

دستگاه I-V متر وسیله ای برای اعمال ولتاژ و اندازه گیری جریان الکتریکی عبوری از نمونه با دقت و حساسیت بالا می باشد. دقت ولتاژ اعمالی 2میلی ولت  و دقت اندازه گیری جریان الکتریکی 3 نانوآمپرمی باشد.این وسیله دارای یک نرم افزار برای کنترل دستگاه توسط کامپیوتر و رسم نمودارهای مربوطه به صورت همزمان می باشد. از دستگاه I-V متر می توان برای مشخصه یابی انواع دیودهای نوری و گازی، ترانزستورهای اثر میدان و سلول‌های خورشیدی استفاده کرد.

اندازه‌گیری‌ها

·         اندازه‌گیری مشخصه جریان ولتاژ قطعه (I-V)

·         اعمال ولتاژ چشمه و درین ثابت و اندازه گیری جریان الکتریکی بر حسب زمان (I-t)

·         اندازه‌گیری ولتاژ بر حسب زمان (V-t)

·         اندازه گیری مشخصه ترانزیستوری در ولتاژ چشمه و درین ثابت (ISD-VG ; VSD)

ماژول های جانبی

·         پروب استیشن برای مشخصه یابی ادوات میکرومتری

·         شبیه‌ساز طیف خورشید برای کاربرد در سلول‌های خورشیدی

·         محفظۀ خلاء برای تست های گازی

·         جعبه سیاه برای اندازه‌گیری‌های اپتوالکترونیکی

شماره تماس:02161118744

میزان تخفیف «مشخصه یابی الکتریکی»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

قیمت : ۵۰۰,۰۰۰

میزان تخفیف :
سایر واحدهای دانشگاه تهران : ۱۵۰,۰۰۰ (۳۰%)
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران : ۲۵۰,۰۰۰ (۵۰%)