میکروسکوپ بازتابی

با قابلیت بزرگنمایی تا 1000 برابر

تعرفه ها و ثبت سفارش

نام کشور و شرکت سازنده:آلمان - Zeiss

مدل دستگاه:4774482

شماره تماس02161118749

میزان تخفیف «میکروسکوپ بازتابی»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد


فرم پیوست لطفا فرم را دانلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
قیمت : ۱,۰۰۰,۰۰۰

میزان تخفیف :
سایر واحدهای دانشگاه تهران : ۳۰۰,۰۰۰ (۳۰%)
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران : ۵۰۰,۰۰۰ (۵۰%)