میکروسکوپ عبوری

با قابلیت بزرگنمایی تا 1000 برابر

تعرفه ها و ثبت سفارش

نام کشور و شرکت سازنده: آلمان- Reitz Wetzlar

قیمت هر ساعت 60 هزار تومان می باشد.

شماره تماس02161118749

تعرفه خدمات «میکروسکوپ عبوری»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد


فرم پیوست لطفا فرم را دانلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
قیمت: ۶۰۰,۰۰۰ریال

تخفیفات:
سایر واحدهای دانشگاه تهران (۳۳%): ۲۰۰,۰۰۰ریال
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران (۵۰%): ۳۰۰,۰۰۰ریال