اثر هال- رسانا و نیم رسانا

اثر هال- رسانا و نیم رسانا

تعرفه ها و ثبت سفارش

نام کشور و شرکت سازنده:ایران – مولیان طوس

شماره تماس02161118749

تعرفه خدمات «اثر هال- رسانا و نیم رسانا»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد


فرم پیوست لطفا فرم را دانلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
قیمت: ۲,۰۰۰,۰۰۰ریال

تخفیفات:
سایر واحدهای دانشگاه تهران (۳۰%): ۶۰۰,۰۰۰ریال
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران (۵۰%): ۱,۰۰۰,۰۰۰ریال