اثر هال- رسانا و نیم رسانا

اثر هال- رسانا و نیم رسانا

تعرفه ها و ثبت سفارش

نام کشور و شرکت سازنده:ایران – مولیان طوس

شماره تماس02161118749

میزان تخفیف «اثر هال- رسانا و نیم رسانا»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد


فرم پیوست لطفا فرم را دانلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
قیمت : ۲,۰۰۰,۰۰۰

میزان تخفیف :
سایر واحدهای دانشگاه تهران : ۶۰۰,۰۰۰ (۳۰%)
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران : ۱,۰۰۰,۰۰۰ (۵۰%)