تعیین مقاومت بر حسب دما(دمای اتاق تا 20 کلوین)

اندازه گیری مقاومت بر حسب دما(دمای اتاق تا 20 کلوین)

تعرفه ها و ثبت سفارش

نام کشور و شرکت سازنده:Leybold

مدل دستگاه: QCS 101

09124645351

 

میزان تخفیف «تعیین مقاومت بر حسب دما(دمای اتاق تا 20 کلوین)»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد


فرم پیوست لطفا فرم را دانلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
قیمت : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰

میزان تخفیف :
سایر واحدهای دانشگاه تهران : ۳,۰۰۰,۰۰۰ (۳۰%)
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران : ۵,۰۰۰,۰۰۰ (۵۰%)