تعیین امپدانس

اندازه گیری امپدانس

تعرفه ها و ثبت سفارش

نام کشور و شرکت سازنده:آلمان – GW Instek

مدل دستگاه:LCR-800

شماره تماس02161118749

تعرفه خدمات «تعیین امپدانس»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد


فرم پیوست لطفا فرم را دانلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ریال

تخفیفات:
هیات علمی / دانشجوی دانشگاه تهران-سایر پردیسها و دانشکده ها (۹%): ۹۰,۰۰۰ریال
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - دانشکده شیمی (۹%): ۹۰,۰۰۰ریال
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - دانشکده زیست شناسی (۹%): ۹۰,۰۰۰ریال
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - موسسۀ باستان‌شناسی (۹%): ۹۰,۰۰۰ریال
هیات علمی /دانشجوی دانشگاه تهران - دانشگده زمین‌شناسی (۹%): ۹۰,۰۰۰ریال
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - گروه زیست‌فناوری (۹%): ۹۰,۰۰۰ریال
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران- دانشکده ریاضی ،آمار و علوم کامپیوتر (۹%): ۹۰,۰۰۰ریال
هیات علمی/دانشجوی دانشگاه تهران - دانشکده فیزیک (۱۵%): ۱۵۰,۰۰۰ریال
سایر واحدهای دانشگاه تهران (۳۰%): ۳۰۰,۰۰۰ریال
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران (۵۰%): ۵۰۰,۰۰۰ریال