چیدمان بس پراکندگی نور

اندازه گیری ضریب پخش و ویژگیهای دینامیکی مواد کلوئیدی و سایر مواد چگال نرم

تعرفه ها و ثبت سفارش

شرکت سازنده: دانشگاه تهران

شماره تماس: 02161118630

تعرفه خدمات «چیدمان بس پراکندگی نور»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

قیمت: ۲,۵۰۰,۰۰۰ریال

تخفیفات:
سایر واحدهای دانشگاه تهران (۲۸%): ۷۰۰,۰۰۰ریال
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران (۴۸%): ۱,۲۰۰,۰۰۰ریال