چیدمان بس پراکندگی نور

اندازه گیری ضریب پخش و ویژگیهای دینامیکی مواد کلوئیدی و سایر مواد چگال نرم

تعرفه ها و ثبت سفارش

شرکت سازنده: دانشگاه تهران

شماره تماس: 02161118630

میزان تخفیف «چیدمان بس پراکندگی نور»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

قیمت : ۲,۵۰۰,۰۰۰

میزان تخفیف :
سایر واحدهای دانشگاه تهران : ۷۰۰,۰۰۰ (۲۸%)
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران : ۱,۲۰۰,۰۰۰ (۴۸%)