قطبش سنج

اندازه گیری میزان فعالیت نوری مایعات

تعرفه ها و ثبت سفارش

شرکت سازنده: دانشگاه تهران

شماره تماس: 02161118630

میزان تخفیف «قطبش سنج»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

قیمت : ۲,۰۰۰,۰۰۰

میزان تخفیف :
سایر واحدهای دانشگاه تهران : ۶۰۰,۰۰۰ (۳۰%)
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران : ۱,۰۰۰,۰۰۰ (۵۰%)