میکروسکوپ تداخلی

اندازه گیری ضخامت و نمایه لایه های نازک

تعرفه ها و ثبت سفارش

شرکت سازنده: Leitz

شماره تماس: 02161118630

میزان تخفیف «میکروسکوپ تداخلی»

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد


فرم پیوست لطفا فرم را دانلود و پس از تکمیل همراه با نمونه مورد نظر برای مرکز ارسال نمایید
قیمت : ۳,۰۰۰,۰۰۰

میزان تخفیف :
سایر واحدهای دانشگاه تهران : ۹۰۰,۰۰۰ (۳۰%)
دانشکده‌های صاحب دستگاه دانشگاه تهران : ۱,۵۰۰,۰۰۰ (۵۰%)