تماس با ما

آدرس پستی آزمایشگاه مرکزی شمارۀ 1: خ انقلاب ، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکدۀ شیمی، طبقۀ زیر همکف ، کد پستی 1417614411 لطفا روی پاکت درج شود تحویل خانم طاهری .(فقط پست پیشتاز مورد قبول است از ارسال به صورت پست تی پاکس وDLS جدا خودداری شود)

تلفن:02161113300          ایمیل: utsciencelabs@gmail.com    

شماره حساب آزمایشگاه:   حساب 5225428134  بانک ملت بنام " غیر قابل برداشت پردیس علوم" شناسه پرداخت 1605065065151

--------------------------------------------------------------------------------------------

آدرس آزمایشگاه مرکزی شماره 2( دانشکده فیزیک): خ کارگر شمالی (امیرآباد شمالی)، دانشکده فیزیک. شماره تماس 09367598142 آقای اظهری

--------------------------------------------------------------------------------------------

آدرس آزمایشگاه مرکزی شماره 3( دانشکده زیست شناسی): خ انقلاب ، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زیست شناسی. شماره تماس 02166412426  آقای میثم قدرتی مقدم

لینک تلگرام آزمایشگاه نیز جهت اطلاع از تخفیفات شبکه و اخبار آزمایشگاه  http://t.me/utsciencelabs  میباشد.

 

ارسال