طیف سنج نوری

طیف سنج نوری

 لاندا بین 300 الی 1100 نانومتر می باشد. 

شماره تماس اپراتور اقای شاه آبادی 09151536606

عبور 60 هزار تومان

انعکاس 80 هزار تومان

دیفیوز رفلکشن 100 هزار تومان