طیف سنج نوری

طیف سنج نوری

 لاندا بین 300 الی 1100 نانومتر می باشد. 

شماره تماس اپراتور 09124645351

عبور 80 هزار تومان

انعکاس 100 هزار تومان

دیفیوز رفلکشن 150 هزار تومان