C-NMR 500MHz

Varian - INOVA 500MHz

C-NMR 500MHz

 • خصوصیات
  • شرکت سازنده: V
  • مدل دستگاه: INOVA 5

قبل از مراجعه بصورت حضوری یا برای ارسال نمونه ابتدا صفحه نحوه ارسال درخواست را مطالعه بفرمایید و بدون هماهنگی با واحد پذیرش از پرداخت هزینه آنالیز اجتناب نمائید.

برنامه مورد نظر برای بازکردن فایلهای FID، برنامه MestReNova می‌باشد که میتوانید از این قسمت دانلود نمائید.

فیلم آموزشی نحوه ایجاد فایل پی‌دی‌اف (PDF.) از فایلهای خام fid. را از این قسمت می توانید دانلود نمائید.

برای دریافت PDF نتایج آنالیز، مبلغ 10.000 تومان  برای هرنمونه کربن یا پروتون پرداخت گردد.
 
شرایط نمونه و آنالیز:
 • نمونه در ظرف شیشه ای تحویل داده شود، در صورت عدم تحویل نمونه در ظرف شیشه‌ای، نمونه برای انحلال حرارت داده نخواهد شد.
 • برای آنالیز H-NMR حداقل 10mg و برای آنالیز C-NMR حداقل 40mg از نمونه نیاز است.
 • نمونه فرومغناطیسی نباشد.
 • حداکثر تعداد اسکن برای طیف H-NMR 64 عدد و برای طیف ،C-NMR، 1024 عدد می‌باشد.
 • نمونه در صورت حل‌نشدن حرارت داده می‌شود، حساس‌بودن نمونه به حرارت را اطلاع دهید.
 • نمونه ارائهشده حداکثر تا یک هفته پس از تاریخ اعلام نتیجه در آزمایشگاه نگهداری می‌شود.
 • هزینه C-NMR با 2000 اسکن نیز 180.000 تومان می باشد. تا اطلاع ثانوی Overnight غیر فعال است.
 • اگر برای حل کردن نمونه حرارت لازم است، پایداری نمونه در هنگام تکمیل فرم پیوست، تائید شود.
 • در صورت حل نشدن در حلال مربوطه، مسؤولیت با متقاضی است و در هر صورت طیف گرفته می‌شود.

 

همه قیمت ها به ریال است. قبل از ارسال نمونه جهت اطلاع از فعال بودن موارد زیر با دفتر پذیرش تماس بگیرید.

حلال‌ها / آنالیز

H-NMR

C-NMR

H-NMR ,C-NMR

همزمان

CDCL3

800000

1200000

1500000

DMSO-d6

800000

1200000

1500000

D2O

800000

1200000

1500000

Acetone-d6

800000

1200000

1500000